Hải Long 0988963705 - Nhà nghỉ Nam Quân, Chùa Dâu, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

10/08/2018


Họ tên: HẢI LONG - BOM HÀNG -  ĐẶT MUA SHIP TỚI THỬ HÀNG BẢO KHÔNG THÍCH KHÔNG NHẬN

Sản phẩm: Vial nước hoa Prada L'homme: 140k + ship 30k

Địa chỉ: Nhà nghỉ Nam Quân, Chùa Dâu, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại: 0988963705

ĐƠN HÀNG CHỈ HƠN TRĂM NGHÌN, ĐÃ TỪNG MUA HÀNG BÊN SHOP KHEN NỨC NỞ NAY SHIP TỚI CHÊ SẢN PHẨM CỦA MÙI CỒN??? KHÔNG THÍCH KHÔNG NHẬN!! NHÂN CÁCH CON NGƯỜI QUÁ KÉM!


Hỗ trợ trực tuyến
© Magento Demo Store. All Rights Reserved.